โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Development of Critical Thinking in the Classroom ระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค.2561 ณ โรงแรมฃแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท11 กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 4 ต.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: