ประฃุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค.62 ณ โรงแรมเซ้นจูรี่พาร์ค กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๔ ม.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: