รับสมัครหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ 29 และผบก.รุ่นที่ 33

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ 29 และผบก รุ่นที่ 33 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 ธ.ค.2561 

ไฟล์ประกอบ: