ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES

ประชาสัมพันธ์ การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: