ประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราฃกุมารี ประจำปี2562

ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมวิชาการเรื่อง 2P Safety : พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ในวันที่ 17-18 ม.ค.2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 5 ม.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: