อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 13 มี.ค.2558