ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ