ประชุมวิชาการครั้งที่ ๒๖ เรื่อง เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดประชุมวิชาการ ๒๖ เรื่องเพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า วันที่ ๑๔-๑๕ ก.พ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง