ประชุมวิชาการ ๑๐๒ ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

ด้วย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการ ๑๐๒ ปี อายุรศาสตร์ศิริราช ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ก.พ.๒๕๖๒ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.พ.๖๒ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: