อบรมเชิงปฏิบัติการ Research in teaching and learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research in Teaching and Learning ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ.-๑ มี.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๒ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: