โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน Journal ได้ทำวิจัย Pratical Points in Medical Research ครั้งที่ ๘

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่าน Journalได้ทำวิจัยเป็น" ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดนใช่งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: