ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก โดนเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ๓๘ ทุน และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ต่างประเทศ ๒๑ ทุน  

 

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.pi.ac.th(ข่าวการศึกษา)

 

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: