โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทยเขตภาคกลาง ปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: