ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์

ด้วย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Common Pratices in Pediatrics ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: