ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธวิธีชะลอวัย

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธวิธีชะลอวัย วันที่ ๒๐-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: