โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาเพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ ๒๘-๓๐ พ.ค.๒๕๖๒ ณ เรือนพฤษา บูติครีสอร์ท 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: