ประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care

ด้วย ศูนย์การรุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care ขึ้น ในวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๒๕๖๒ และ Pre-Conference วันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรม อวานี โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: