ประชาสัมธ์ทุน AIT

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันเอไอทีโดยรัฐบาลไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 16 มิ.ย.58

ไฟล์ประกอบ: