ประชุมวิชาการ

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium วันที่ ๔-๘ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมอวานี ข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: