ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) Healthcare Administration ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: