อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการDesign Thinking ในการสอนในชั้นเรียน

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking as a Teching Apprpach ในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: