อบรมเชิงปฏิบัติการเรืองโมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: