ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๒ หัวข้อ หมอฟันขวัญใจเด็กยุค๕G วันที่ ๑๓-๑๕ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: