โครงการประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน เรื่อง สานพลัง สร้างสรรค์การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.58 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 13 ก.ค.58