โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019

ด้วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านม ๒๐๑๙ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: