อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ระหว่างวันที่ ๖-๗ พ.ย.๖๒ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: