ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒ (ในเวลาราชการ)

ไฟล์ประกอบ: