ประชุมวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมวิชาการ DTAM Forum จากนานาทัศนะ สูู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 5 เรื่อง สุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมเมืองทองธานี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 12 มิ.ย.58 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง