สัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2020

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย.2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา กทม.

ไฟล์ประกอบ: