ประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี2558

สป. จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประเด็น "สาธารณสุขสามัคคี ทำความดี เพื่อประเทศไทย : ทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงพยาบาลคุณธรรมทั่วแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๘ (โดยใช้งบพัฒนาตนเอง)