โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Online techniques for Assessment

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Online techniques for Assessment  ในวันระหว่างวันที 17-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑ ธค ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: