อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนสอนแบบActive Learning Online

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์(สุขุมวิท11) กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๘ ม.ค.๖๔

ไฟล์ประกอบ: