ทุนการศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชุาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา จำนวน ๗ ทุน โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พ.ค.๖๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๒ เม.ย.๒๕๖๔ 

ไฟล์ประกอบ: