โครงการประชุมวิชาการ Esthetic Oral and Maxillofacial Surgery From Basic Principles to Applications

ด้วยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ Esthetic Oral and Maxillofacial Surgery From Basic Principles to  Applications ในระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.64 ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: