งาน Thailand International Health Expo 2021

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชาสัมพันธ์ งาน Thailand International Health Expo 2021 ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ต.ค.๖๔ ณ สยามพารากอน

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ไฟล์ประกอบ: