ประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พ.ย.๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล