หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น

ทุนฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น จัดโดยมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ สำหรับข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่่ 

๑. หลักสูตร Public Sector Leadership ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค.64 

๒. หลักสูตร Trade ระหว่างวันที่ ๒-๒๒ ก.พ. ๖๕ โดยปิดรับสมัครวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔

 

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: