โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักนโยบาลและยุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบาลและระบบสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘