ทุนรัฐบาล

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๘ ทุน 

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: