ประชุมวิชาการ การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ในวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: