ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกทุนรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนูษย์ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: