ประชาสัมธ์ประชุมทางเภสัช Module System

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module System ประจำปี 2559
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.ย.๕๘

ไฟล์ประกอบ: