ประกาศรับสมัครการศึกษาต่อหลังปริญญาเอก

ด้วย สบช.รับสมัครบุคลากรศึกษาต่อหลังปริญญาเอก โดยกำหนดสมัคร 5 ก.ย. - 10 ต.ค.58

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: