เชิญชวนลดน้ำตาล

สสจ.ตรังขอเชิญชวนให้ลดการบริโภคน้ำตาลและเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาลในการจัดอาหารว่างของการประชุม

จึงแจ้งเพื่อขอความร่วมมือและถือปฏิบัต

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: