ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.58 ณ โรงแรมเอเชีย กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 13 พ.ย.2558

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง