ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์เพื่อรับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ทั้งในและต่างประเทศ

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: