โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ ๑๒

โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผู้สนใจแจ้่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๙ ก.พ.๕๙

ไฟล์ประกอบ: