ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

โครงการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบบแบบบอร์ดเกม

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ย.๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๒

ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒ (ในเวลาราชการ)

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ระหว่างวันที่ ๖-๗ พ.ย.๖๒ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการเกษียณสร้างสุข

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเกษียณสร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่น ๑ วันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

รุ่น ๒ วันที่ ๓-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019

ด้วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านม ๒๐๑๙ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการผู้สูงอายุครั้งที่ ๖

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๖ เรื่อง พยาบาลกับคลินิกผู้สูงอายุ : บทบาทที่ท้าทาย ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๒ หัวข้อ หมอฟันขวัญใจเด็กยุค๕G วันที่ ๑๓-๑๕ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒ จำนวน ๒ รุ่น 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖-๘ พ.ย.๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๒๕๖๒

ณ โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรืองโมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการDesign Thinking ในการสอนในชั้นเรียน

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking as a Teching Apprpach ในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages