ประชุมวิชาการ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค.58 ณ โรงแรมนารายณ์ กทม. 

ผู้สนใจสมารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 26 มิ.ย.58 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย ในวันที่ 27-29 ก.ค.58 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ก.ค.58 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมวิชาการ DTAM Forum จากนานาทัศนะ สูู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 5 เรื่อง สุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมเมืองทองธานี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 12 มิ.ย.58 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  "ประชากรและสังคม 2558"  วันที่ 1 ก.ค.58 ณ โรงแรมเอเชีย กทม. 

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 23 มิ.ย.58

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 วพบ.สงขลา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.58  ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (งบพัฒนาตนเอง) ภายใน 23 มิ.ย.58

ประชาสัมพันธ์ อบรมสัมมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน เรื่อง สานพลัง สร้างสรรค์การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.58 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 13 ก.ค.58

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-26 มิ.ย.2558 ณ เวิล์ดพีซวิลล่า จ.นครราชสีมา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 16 มิ.ย.58

ประชาสัมธ์ทุน AIT

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันเอไอทีโดยรัฐบาลไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 16 มิ.ย.58

หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.58 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. 

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

Pages